Breaking

কানাডাত আৰু এজন খালিস্তানপন্থী গেংষ্টাৰক গুলীয়াই হত্যা ! হত্যাৰ বলি গেংষ্টাৰ সুখদৌল সিং…

0 59

কানাডাত আৰু এজন খালিস্তানপন্থী গেংষ্টাৰক গুলীয়াই হত্যা৷ হত্যাৰ বলি গেংষ্টাৰ সুখদৌল সিং ৷

সুখদৌলৰ পঞ্জাবৰ ঘৰত চলি আছিল আৰক্ষীৰ তালাচী৷ অমৃতসৰৰ মোগাত সুখদৌলৰ ঘৰত চলি আছে তালাচী৷

তাৰ মাজতে সুখদৌলক গুলীয়াই হত্যা ৱিনীপেগ চহৰত৷

Leave A Reply