Breaking

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেট ব্লেনচেটে লাভ কৰিলে গ্ল’ব চলচ্চিত্ৰ বঁটা…

0 64

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেট ব্লেনচেটে লাভ কৰিলে গ্ল’ব চলচ্চিত্ৰ বঁটা ।

বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিজস্ব কেট ব্লেনচেট, যিয়ে #Tar 👏 ৰ বাবে চলচ্চিত্ৰত এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনয়ৰ বাবে গ্ল’ব লাভ কৰিছিল ।

Leave A Reply