Breaking

তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি…

0 24

কংগ্ৰেছ তেলেংগানাত ৬৩ খন আসনত আগবাঢ়ি আছে । বৰ্তমানেও কংগ্ৰেছ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ৫০ খন আসনত ।

৪০ খন আসনত বি আৰ এছ আগবাঢ়ি আছে । ৩৩ খন আসনত বি আৰ এছ আগবাঢ়ি আছে ।

বিজেপি ১ খন আসনত বিজয়ী হোৱাৰ লগতে আন ৮ খন আসনত আগবাঢ়িছে।

Leave A Reply