Breaking

গোসাঁইগাঁৱত বজ্ৰপাত পৰি পশুধনৰ মৃত্যু

0 106

গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ ১নম্বৰ চেকাদানী (কাশিমাৰী) গাঁৱত অঘটন। আজি ৰাতিপুৱা ৫ মান বজাত বজ্ৰপাত পৰি এটা পৰিয়ালৰ পশুধনৰ মৃত্যু। ১ নম্বৰ চেকাদানী(কাশিমাৰী) গাৱৰ বাসিন্দা কাৰু টুডুৰ বজ্ৰপাতত ৬টা গৰু আৰু ২টা ছাগলীৰ মৃত্যু। ২ টা গৰু আৰু ২টা ছাগলী আঘাত প্ৰাপ্ত।

গৰুৰে হাল বাই আৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পো-পাল দিয়া পৰিয়ালটো পশুধন মৃত্যু হোৱাত এতিয়া বিপাঙত এঘাৰ জন সদস্য থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল টো। সহায় বিচাৰি চৰকাৰক অনুৰোধ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। বজ্ৰপাতৰ ফলত ঘৰখনত থকা বিদ্যুতৰ মিটাৰ জ্বলি য়ায। কথামপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ।