Breaking

ইছৰোৰ এছ-বেণ্ড ৰাডাৰ আৰু নাছাৰ এল-বেণ্ড ৰাডাৰ বেংগালুৰুত উপস্থিত…

0 76

ইছৰোৰ এছ-বেণ্ড ৰাডাৰ আৰু নাছাৰ এল-বেণ্ড ৰাডাৰক সামৰি লোৱা নিছাৰৰ সংহত পেলোড বেংগালুৰুত উপস্থিত হয়। NISAR হৈছে নাছা আৰু ইছৰ’ৰ মাজত যৌথ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ অভিযান,

উন্নত ৰাডাৰ ইমেজিং ব্যৱহাৰ কৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ আৰু পৰিণতিৰ বিশ্বব্যাপী জোখ-মাখ কৰা।

এই সমীক্ষাত চিনাক্ত কৰা অন্যতম শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ আছিল পৃথিৱী বিজ্ঞানৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰত তথ্য আৰু অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ কৰা: পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, পৃথিৱীৰ খোলাৰ বিকৃতি আৰু ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰ বিজ্ঞান।

Leave A Reply