Breaking

যৌতুক বিচাৰি পত্নীক নিৰ্যাতন আৰক্ষী জোৱানৰ…

0 94

যৌতুক বিচাৰি পত্নীক নিৰ্যাতন আৰক্ষী জোৱানৰ ৷

আৰক্ষী জোৱান ৰূপজ্যোতি হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ৷

ৰূপজ্যোতি দেৰগাঁৱৰ একাদশ অসম বেটেলিয়নত কৰ্মৰত৷ সুৰা পান কৰি পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ৷

Leave A Reply