Breaking

‘ভাৰত জোডো যাত্ৰা’ত বাহুবলী ৰুপত ৰাহুল গান্ধীৰ পোষ্টাৰ

0 49

জম্মুত ‘ভাৰত জোডো যাত্ৰা’ৰ সময়ত দেখা গ’ল ৰাহুল গান্ধীৰ ‘বাহুবলী অৱতাৰ’। যাত্ৰাত বাহুবলী অৱতাৰত ৰাহুলক দেখুওৱা পোষ্টাৰ লৈ এজন ব্যক্তিয়ে হাত পাতিলে।

গান্ধীয়েও ব্যক্তিজনৰ লগতে তেওঁৰ পোষ্টাৰখনৰ সৈতে ফটো উঠিল।

Leave A Reply