Breaking

Browsing Tag

child sexual

ফিলিপাইনছত শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত মহামাৰীৰ উত্থান…

ফিলিপাইনছৰ ৰাজধানী মেনিলাৰ পৰা কেইঘণ্টামান উত্তৰত ৰসাল, ডাঠ অৰণ্যৰে আগুৰি থকা এখন বাগিচাৰ ছাঁত মহাকাশ ভ্ৰমণৰ কথা কওঁতে সাত বছৰীয়া এৰিক বহল দাঁতবিহীন হাঁহি এটা দেখুৱাই খিকিন্দালি কৰে। এৰিক শনি গ্ৰহলৈ ৰামধেনু ৰঙৰ ৰকেট উৰুৱাই দিয়াৰ সপোন
Read More...