Breaking

কাইলৈ ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ

0 2,020

কাইলৈ ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ। এইটো এটা সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ য’ত চন্দ্ৰই পৃথিৱীক সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰি ৰাখিব। চন্দ্ৰই গ্ৰহণত সূৰ্যৰ প্ৰায় ৯৪ শতাংশ গ্ৰাস কৰিব, অৰ্থাৎ গ্ৰহণ লগাব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কাৰণে দিনটোত আন্ধাৰ হ’ব। এই গ্ৰহণ ভাৰতত আংশিকভাৱে হ’ব। সেয়েহে, গ্ৰহণৰ সময় বৈধ নহ’ব। আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ উত্তৰ অংশতো আংশিক গ্ৰহণ হ’ব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ উত্তৰ কানাডা, গ্ৰীণলেণ্ড আৰু ৰাছিয়াত হ’ব।বছৰটোৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ দুপৰীয়া ১.৪২ বজাত আৰম্ভ হ’ব আৰু সন্ধিয়া ৬.৪১ বজালৈকে চলিব। এইবাৰ গ্ৰহণৰ সময় ভাৰতত বৈধ নহয়।