Breaking

শ্ৰীভূমিনগৰত গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ মেয়ৰ আৰু কাউন্সিলাক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা। লগতে শ্ৰীভূমিনগৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৌৰপতি ওচৰত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ

0 1,099

শ্ৰীভূমিনগৰত গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ মেয়ৰ , ডেপুটি মেয়ৰ আৰু কাউন্সিলাক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা।

লগতে শ্ৰীভূমিনগৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৌৰপতি ওচৰত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ

Leave A Reply